توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h

در این مطلب قصد داریم تعدادی تابع کتابخانه ای کاراکتری که در سر فایل ctype.h تعریف شده اند را معرفی کنیم

 

ادامه خواندن توابع کاراکتری تعریف شده در سر فایل ctype.h

سورس کد چاپ کد اسکی کاراکتر

برنامه ای بنویسید که کاراکتری را از ورودی دریافت کند و کد اسکی آن را در خروجی چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد چاپ کد اسکی کاراکتر

سورس کد شمارش تعداد کلمات،ارقام و کاراکترهای یک جمله

برنامه ای بنویسید که جمله ای را از ورودی بگیرد و تعداد کلمات،ارقام و کاراکترهای آن را چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد شمارش تعداد کلمات،ارقام و کاراکترهای یک جمله

NUL و NULL در سی پلاس پلاس

ثابت صفر (۰) از نوع int است.اما این مقدار را به هر نوع بنیادی دیگر میتوان تخصیص داد.

 

ادامه خواندن NUL و NULL در سی پلاس پلاس

اشاره گر ثابت و اشاره گر به ثابت در سی پلاس پلاس

در این کد چهار اشاره گر اعلان شده است.اشاره گر p ،اشاره گر ثابت cp ،اشاره گر به یک ثابت pc و اشاره گر ثابت به یک ثابت cpc

 

ادامه خواندن اشاره گر ثابت و اشاره گر به ثابت در سی پلاس پلاس

سورس کد تشخیص بزرگترین و کوچکترین عضو آرایه

برنامه ای بنویسید که بزرگترین و کوچکترین عضو آرایه را پیدا کند و اندیس و مقدار آنها را در خروجی چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد تشخیص بزرگترین و کوچکترین عضو آرایه

سورس کد چاپ سری شماره ی سه

برنامه ای بنویسید که n جمله ی اول سری زیر را در خروجی چاپ کند.

۱,۲,۴,۸,۱۶,۲۳,۲۸,۳۸,۴۹

ادامه خواندن سورس کد چاپ سری شماره ی سه

سورس کد تشخیص اعداد دوقلو

برنامه ای بنویسید که عدد n را از ورودی دریافت کند و کلیه ی اعداد دوقلوی مساوی یا کوچکتر آن را چاپ کند.

 

ادامه خواندن سورس کد تشخیص اعداد دوقلو